Srpen 2009

Melodie deště soundtrack download + playlist

24. srpna 2009 v 1:17 | H.A.R.E.M. |  SoundtrackSoubor 34 písniček, které jsou vybrané k doprovázení celého příběhu. Říkejme tomu naivně třeba soundtrack :-).

Playlist v celém článku.

Hezký poslech!

Sleep video

21. srpna 2009 v 14:12 | H.A.R.E.M. |  Sleep


NEMUSÍTE SI TO STOPOVAT

Obal + anotace

20. srpna 2009 v 23:19 | H.A.R.E.M. |  O PŘÍBĚHU

Anotace

Příběh dvou mladých lidí, kteří čelí své životní volbě. Nečekané události přinutí Adrienne Grievesovou, moderátorku vlastního radiového pořadu, zvolit si mezi dočasným štěstím v podobě splnění dívčího snu a obyčejným dosavadním životem bez jakýchkoliv změn a bolesti. Láska, která se začíná prohlubovat z upřímného obdivu k rockovému zpěvákovi Garymu Wardenovi, však rozhoduje o jejích volbách a celém jejím životě, mnohem více než sama tuší. Adrienne brzy po jejich bližším setkání začíná poznávat temnou stranu rockového života se skrytou hrozbou za zády. Uvědomuje si, že zvolené štěstí nemusí mít dlouhé trvání, přesto je nadále odhodlána nevzdát se lásky, která je mnohostranně odsuzována. Spolu s tímto rozhodnutím přijímá i nebezpečí, které se promění v těžkou zkoušku její síly.


Bylo léto 99

12. srpna 2009 v 23:25 | H.A.R.E.M. |  Bylo léto 99
Nevěděl jsem, co bude dál. Nic už mi nedávalo smysl. Vesmírné vzorce mi byly cizí. Nerozuměl jsem jim. Nedokázal jsem si vybavit, na čem mi záleží, pro co má smysl žít, kromě jediné věty. Hlasitě se rozléhala v hlavě jako bolestný výkřik. Vrať mi ji!
Mé oči byly slepé vůči všem krásám přírody. Nehledíc na rozkvetlé louky, nevnímajíc teplé sluneční paprsky, jsem se dokázal soustředit pouze na bariéru, která měla zabránit šíření té strašlivé bolesti. Snažil jsem se zabránit průchodu jakýchkoliv vzpomínek, ale všechno mi to připomínalo. Její zrada byla mým věrným společníkem, jenž si vychutnával čerstvě nabytou nenáviděnou svobodu. Ačkoliv jsem ji za to tak strašně nenáviděl, nechtěl jsem nic jiného, než aby mě zase milovala a vrátila se. Tak strašně jsem si přál nechat všechnu bolest za sebou na tom kamenném vysokém mostě. Musel jsem to udělat už kvůli tomu, že jsem ji měl tak strašně rád. Možná, že jsem měl být teď s ní a bojovat o její návrat, ale nyní jsem toužil stát právě tady a v duchu prosit o sílu, kterou jsem potřeboval na to, abych se naposledy odvážil otevřít bolestivé rány. Její tvář mě doprovázela až k poddajným vlnám Vltavy.Sleep

12. srpna 2009 v 23:17 | H.A.R.E.M. |  Sleep

Bylo týden před Vánocemi. Na větve stromů nepřetržitě padaly vločky sněhu. V rozlehlé bílé krajině na kraji lesa zářila malá dřevěná chata vánočním osvětlením. U mrazem zamlžených oken stála dívka, otočená zády k teplé místnosti. Nesoustředěně malovala prstem na sklo. Její husté světlé vlasy jí spadaly až k pasu v pravidelných vlnách. Neuvěřitelně modré oči spočívaly na napsaném písmenu. Její myšlenky se ubíraly směrem, kterého se děsila. Na bledou tvář na krátký okamžik dopadl stín vlastních obav. Byla tak ponořena do svých myšlenek, že ani neslyšela hlas, volající její jméno. Rozléhal se po pokojích chaty, ovládala ho panika a úzkost. Teprve spěšné kroky po schodech dívku vytrhly ze zamyšlení. Vždycky by šla kamkoli, jenom aby mohla ten hlas uslyšet a reagovat na něj. Proč ne teď? Proč ani ten nedokázal zahnat nevítané hosty v její mysli?

Má droga

12. srpna 2009 v 23:11 | H.A.R.E.M. |  Má droga


I.ČÁST

Bez hybně jsem ležela na posteli, bradu opřenou o složené paže.
Záře pouličních lamp se odrážely na čerstvě napadlém sněhu, pokrývající střechy ostatních bytů. Po celém bytě se až na osvětlení z ulice rozléhala tma a vzduchem se nesla vůně kávy. Pozoruhodný klid mě umožnil soustředit se na nevyřčené otázky. Nikdy v životě jsem se necítila tak uvolněně jako teď, když jsem na sobě měla pouze jeho tmavou košili a věděla, že on spí vedle mě. Zatím. S každým jeho tichým výdechem se mi tohle zatracené slovíčko vracelo do myšlenek. Henry byl mým andělem strážným. Jinak se to nazvat nedalo. Byla jsem ztracená a on byl ten, kdo mi ukázal směr cesty. Stal se mým světlem, za kterým jsem šla, abych se dostala z té hrozivé tmy.

Exkluzivní svět

12. srpna 2009 v 22:59 | H.A.R.E.M. |  Exkluzivní svět


Zvuk cinkání skleniček a obvyklý ruch v honosném sále při setkání společnosti nahradil hluk z nedalekého nádraží. Vzduch byl prosycen pachem benzínu. Už mě nechránily zdi našeho velkého sídla před zimou, nebezpečím a úzkostí, která se mě čím dál víc zmocňovala. Spojení mezi mnou a světem, v němž jsem doposud žila, bylo výhradně založeno pouze na vzpomínkách. Nic z toho se už nedalo nazývat přítomností. Každá následující vteřina rozhodovala o mém osudu a záleželo jenom na mně, za jak dlouho budu ochotná si připustit situaci, v níž jsem se ocitla. Každý pohled do toho neznámého světa mi připomínal mou dosavadní izolaci. Nevěděla jsem, co mě čeká na konci ulice, neměla jsem ponětí, co bych měla dělat. Můj exkluzivní svět bez starostí a pocitu odpovědnosti se rozplynul jako sen a vystřídala ho krutá realita, schovaná celou dobu za okny našeho domu. Nyní jsem stála před ní tváří v tvář.